Juridik

Juristen Erika Henmalm –Koch har i huvudsak arbetat med fastighetsjuridik under sin yrkeskarriär. Hon har efter jur kand-examen år 1991 vid Lunds universitet genomgått tingsmeritering vid Växjö tingsrätt under åren 1991-93. En tid arbetade hon på en advokatbyrå inom ett flertal olika rättsområden. Erika Henmalm -Koch har också utlandserfarenhet genom etablering av en juridisk byrå i Litauen (LRF Juridiska Byrån) samt medverkat i en projektgrupp såsom juridisk rådgivare avseende en större industrietablering i Sverige (etanolfabrik i Norrköping). Under sin tid som bolagsjurist på fastighetsbolaget Vasakronan, med placering på huvudkontoret i Stockholm, medverkade hon bl.a vid ett antal större fastighetsaffärer runt om i Sverige.

Rättsområden

Hos Tingsryds Fastighets- & Juristbyrå kan Du får hjälp med alla slags fastighetsjuridiska frågor och ärenden som exempelvis frågor om hyra, nyttjanderätter, arrenden och servitut. Vill Du ha hjälp med att upprätta ett köpeavtal eller avser att ansöka om en lantmäteriförrättning, så är Du givetvis också välkommen. Även familjerättsliga ärenden hanteras såsom gåva, äktenskapsförord, äktenskapsskillnad och testamenten.​​​​​​​

Fastighetsvärdering

Behöver Du hjälp med en marknadsvärdering? Du kanske skall lägga om Dina lån eller separera? Då behöver en fastighetsmäklare värdera Din fastighet.