Att köpa

Köp av en fastighet är troligen Din största affär i livet, det är många saker som Du bör tänka på och ta hänsyn till. Innan Du skall köpa ny bostad, sommarstuga eller gård bör Du noga tänka igenom vad är det Du söker och vad är det Du behöver. Läge, standard och skick? Boyta och antalet rum? Behov av garage/uthus? Vilken sorts uppvärmning bör huset ha?​​​​​​​

Det är många parametrar som skall stämma för att Du skall finna rätt objekt. Gör gärna en lista i förväg på egenskaper som du anser att fastigheten bör ha och som Du prioriterar – då blir sökningen lättare på hemnet.

Du bör också ha talat med Din bank (eller flera banker) så Du känner till Ditt låneutrymme innan Du till exempel ger Dig in i en budgivning.

Har Du funderingar på att köpa till skogsmark till Din egen befintliga skogsfastighet – kontakta då gärna Skatteverket i förväg så Du vet om det går att göra ett s k rationaliseringsförvärv.

Köparens undersökningsplikt

Som köpare av fast egendom har Du en mycket långtgående undersökningsplikt av objektet. I regel bör man alltid utföra en överlåtelsebesiktning som köpare innan man fullföljer ett köp. Det är en trygghet även för säljaren att det görs en besiktning, för då minskar risken radikalt för att ett dolt fel upptäcks i efterhand. Säljaren ansvarar för dolda fel i 10 år.

Säljarens undersökningsplikt

Man kan säga att säljaren har en slags upplysningsplikt mot köparen i så motto att denne kan bli skadeståndskyldig för dolda fel han känt till eller borde känna till, men inte upplyst köparen om. Det ligger således i säljarens eget intresse att denne upplyser köparen om de fel och brister som denne känner till eller misstänker finns i fastigheten.​​​​​​​

Sådana fel och brister som fastighetsmäklaren själv ser eller upptäcker vid intaget av fastigheten, är vederbörande skyldig att informera om även om säljaren inte har påtalat dessa.