Välkommen, Du också !

Hos Tingsryds Fastighets- & Juristbyrå kan Du får hjälp med alla slags fastighetsjuridiska frågor och ärenden som exempelvis frågor om hyra, nyttjanderätter, arrenden och servitut.

Kontaktuppgifter

mejl

telefon+46 (0) 701 - 82 13 23

Skriv

Meddelandet skickatskickat

Hitta till Tingsryds Fastighets- & Juristbyrå

Blötan Lillegård 14, 362 94 Tingsryd

Från Tingsryd tag väg 120 mot Kalmar. Efter Hensmåla vik höger mot ”Blötan” och kör 3 km. Skyltning finns.