Att sälja

Tingsryds Fastighets- & Juristbyrå´s fastighetsmäklare Erika Henmalm -Koch förmedlar villor, fritidshus, gårdar, kommersiella fastigheter samt tomter.​​​​​​​

Vad behöver man tänka på innan en försäljning? Första frågan är troligen ”vad kan man förvänta sig för pris”? Andra frågan är kanske ”vid vilken tidpunkt skall man sälja för att få högsta möjliga köpeskilling”? Frågor som en fastighetsmäklare med lång erfarenhet kan svara på.

Sakkunnig och professionell hjälp

Fastighetsmäklaren och jur kand Erika Henmalm –Koch vägleder Dig genom hela försäljningsprocessen. I den kanske viktigaste affären i Ditt liv får Du en sakkunnig fastighetsmäklare och jurist vid Din sida. Även köparen känner sig då trygg och får svar på alla sina frågor. Det gynnar samtliga parter vid köpet. Ett gott samarbete mellan uppdragsgivaren och fastighetsmäklaren ger också ett gott resultat dvs. en nöjd säljare och en nöjd köpare.

-” för mig som fastighetsmäklare är det viktigt att möta säljare och köpare med respekt, ge trygghet, besitta kunskap, visa omtanke och skapa förtroende.”

Tingsryds fastighets- & Juristbyrå är en fristående och obunden mäklarfirma utan bindningar till banker och försäkringsbolag och det har visat sig vara uppskattat av många inte minst offentliga aktörer som bl.a kommuner och Svenska kyrkan. Många privatpersoner väljer också en fristående mindre mäklarbyrå för att få en mer personlig service än vad man kanske får hos en stor rikstäckande mäklarkedja där man är en i mängden.

Fastighetsmäklaren Erika Henmalm –Koch samarbetar med ”Danske Torpare” i Danmark – en intresseförening för danskar som äger fritidshus i Sverige. Erika Henmalm –Koch har bl.a medverkat som föreläsare vid seminarier i Köpenhamn.

Geografiskt område

Tingsryds Fastighets- & Juristbyrå har sin huvudsakliga marknad i Norra Blekinge och Södra Småland men är egentligen inte geografiskt begränsad. Fastighetsmäklaren Erika Henmalm –Koch har lokal förankring och därmed också god lokalkännedom.

Skogsfastigheter

Eftersom fastighetsmäklaren Erika Henmalm -Koch bl.a har en yrkesmässig bakgrund inom LRF Juridiska Byrån och själv är aktiv skogsägare med två egna skogsfastigheter (totalt 155 ha varav 130 ha prod. skogsmark) i Tingsryds kommun, förmedlar hon gärna skogsfastigheter och hjälper därmed köpare och säljare till en trygg fastighetsaffär.

I september 2016 arrangerade Erika och hennes mäklarföretag en skogsdag tillsammans med Handelsbanken Tingsryd och VIDA Skog AB på den egna gården i byn Blötan. En mycket uppskattad och annorlunda skogsdag som också fick en helsida i tidningen SkogsLand.

Erika Henmalm -Koch har genomgått Mäklarsamfundets värderingskurs för skog- och lantbruksfastigheter - för att därmed erhålla specialistkompetens inom Jord- & Skog.

Vid försäljning av en skogsfastighet är det många parametrar som styr ett kommande försäljningspris; bonitet, skogsbruksvärde, skogsbilvägar/arrondering, åldersfördelning, jakt -och fiskerätt för att nämna några av de viktigaste. En aktuell skogsbruksplan är A och O. Kontrollerade fastighetsgränser och gränsmarkeringar är också av stor vikt inför en försäljning. Uppstädning av ekonomibyggnader och gårdsplan samt grusning av skogsbilvägar kan vara väl investerade åtgärder för att få ett optimalt försäljningspris. Likaså om Du har några skiften som är hög tid att plantröja – så kan det vara ett bra initiativ att göra det före en avyttring.​​​​​​​